Title: Zaniklá těžba rud v jižní části Slavkovského lesa
Other Titles: Extinct ore mining in south area of Slavkov forest
Authors: Bouše, Ondřej
Advisor: Nováček Karel, Doc. Mgr. Ph.D.
Referee: Malina Ondřej, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24750
Keywords: těžba;těžba rudy;středověká těžba rudy;novověká těžba rudy;těžba cínu;těžba sn;cín;slavkovský les;kladská;lysina;zaniklá těžba rud;zaniklá těžba cínu
Keywords in different language: mining;ore mining;mediaeval ore mining;modern times ore mining;tin mining;sn mining;tin;slavkov forest;kladská;lysina;extinct ore mining;extinct tin mining
Abstract: Na základě detailního povrchového průzkumu, rešerše pramenů písemných a mapových, staré i mladší literatury a jiných vhodných metod bude proveden průzkum zájmové oblasti (se zaměřením zejména na staré Sn revíry Lesný a Lysina/Kladská). Skrze poznání místní geologické situace, zachovalé těžební a infrastrukturní morfologie terénu, chronologických či dobových souvislostí atp. budou definovány jednotlivé technologické postupy těžby (ložisek primárních i sekundárních) a jejich vzájemné rozlišení, dále pak budou zdokumentovány a do kontextu zmíněné těžby zasazeny relikty doplňujících, resp. podpůrných činností (komunikace, lesní řemesla, vodní díla, případné hutnické provozy etc.). Na základě výše zmíněného bude posléze stanoven rozsah těžby, technologické postupy či rámcová chronologie a datace.
Abstract in different language: This work deals with the research of extinct mining area Kladská/Lysina (Sn ores extraction). This area is situated in south section of Slavkov forest (in the terrain between Mariánské Lázně and Kladská with some west and north owerhands). It will be implemented detailed terrain (surfaced) research. After then will be defined technological aspects of mining, genesis of each importatnt relict (mining relicts and other relicts of support activities) etc. It will be defined chronological development and the range of mining too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Bouse 2016.pdfPlný text práce16,63 MBAdobe PDFView/Open
Bouse_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,47 kBAdobe PDFView/Open
Bouse_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce759,24 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Bouse.pdfPrůběh obhajoby práce27,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.