Title: Analýza konfliktu mezi Hizballáhem a Izraelem v letech 1982 - 2000
Other Titles: Analysis of the conflict between Hezbollah and Israel in 1982 - 2000
Authors: Suchanová, Lucie
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24754
Keywords: analýza konfliktu;izrael;hizballáh;trojúhelník násilí;přímé násilí;strukturální násilí;kulturní násilí;arabsko-izraelský konflikt;mír
Keywords in different language: conflict analysis;israel;hizballah;triangle of violence;direct violence;structural violence;cultural violence;arab-israeli conflict;peace
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem mezi lety 1982 a 2006. Předmětem analýzy jsou zejména kořeny konfliktu a jeho další vývoj za pomoci analytického rámce trojúhelníku násilí Johana Galtunga. Cílem práce je ověřit nebo vyvrátit hypotézu předpokládající, že příčinou konfliktu mezi oběma aktéry bylo užití přímého násilí. Konflikt je analyzován v kategoriích přímého, strukturálního a kulturního násilí, přičemž v závěru práce jsou představena konečná zjištění analýzy.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with an analysis of the conflict between Israel and Hizballah between 1982 and 2006. The subject of the analysis is roots of the conflict and its further development within an analytical framework of Triangle of Violence by Johan Galtung. The aim of the thesis is to confirm or disprove a hypothesis which assumes that the cause of the conflict between the two actors has been a use of direct violence. The conflict is analysed in category of direct, structural and cultural violence, while the final results of the analysis are presented in the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza konfliktu mezi Izraelem a Hizballahem.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Suchanova DP_ved.pdfPosudek vedoucího práce126,3 kBAdobe PDFView/Open
Suchanova_DP_opo_MV.pdfPosudek oponenta práce128,24 kBAdobe PDFView/Open
Suchanova.pdfPrůběh obhajoby práce332,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.