Title: Rozvojová pomoc jako nástroj zahraniční politiky: evaluace zahraničních rozvojových projektů Turecka
Other Titles: Development aid as a foreign policy tool: the evaluation of foreign development projects in Turkey
Authors: Dragounová, Petra
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24763
Keywords: rozvojová spolupráce;nástroj zahraniční politiky;turecká agentura pro spolupráci a rozvoj;turecká oda
Keywords in different language: development cooperation;an instrument of foreign policy;turkish agency for cooperation and development;the turkish oda
Abstract: Turecko je mnohými analytiky vnímáno jako nový donor. Podle dostupných zdrojů přispívá na rozvoj v celkové výši 3,3 miliardy amerických dolarů. Turecku je často vytýkáno, že navazováním rozvojové spolupráce pouze sleduje své politické, ekonomické a bezpečnostní zájmy. Jedním ze zahraničně-politických nástrojů Turecka je Turecka agentura pro spolupráci a rozvoj. Není, proto žádným překvapením, že většina rozvojové podpory směřuje do oblastí, které leží v bezprostřední blízkosti Turecka. V poslední dekádě, po nástupu AKP, se však zájmy Turecka rozšiřují o nové oblasti. Díky diverzifikaci současné turecké zahraniční politiky dochází k prohloubení vztahů s Afrikou. Největším příjemcem turecké ODA je Somálsko.
Abstract in different language: Turkey is seen by many analysts as a new donor. According to available sources contributes it assigns up to a total of 3.3 billion OSD from it is budget. Turkey is often alleged that by initiating development cooperation to pursue its political, economic and security interests. One of the foreign policy tools of Turkey is Turkish Agency for Cooperation and Development. It is not surprise that most development aid goes to areas that are located in the immediate vicinity of Turkey. In the last decade, after the AKP Turkey's interests expand into new areas. Diversification of the current Turkish foreign policy is has been to deepen relations with Africa in particular. Turkish largest recipient of ODA is Somalia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka tisk.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Dragounova.pdfPrůběh obhajoby práce302,34 kBAdobe PDFView/Open
Dragounova_VED.pdfPosudek vedoucího práce131,62 kBAdobe PDFView/Open
Dragounova DP_opo.pdfPosudek oponenta práce132,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.