Title: Role mírové mise v postkonfliktní rekonstrukci Afghánistánu
Other Titles: The Role of Peacekeeping Mission in Post-conflict Reconstruction of Afghanistan
Authors: Genserová, Adéla
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24764
Keywords: peacekeeping;postkonfliktní rekonstrukce;isaf;afghánistán
Keywords in different language: peacekeeping;post-conflict reconstruction;isaf;afghanistan
Abstract: Diplomová práce se věnuje postkonfliktní rekonstrukci Afghánistánu. Jejím cílem je odpovědět na výzkumnou otázku: Čím přispěla mírová mise postkonfliktní rekonstrukci Afghánistánu? Práce se zaměřuje konkrétně na roli této mise v reformě tamního bezpečnostního sektoru, především tedy ve vojenské a policejní reformě a při procesu demobilizace, odzbrojení a reintegrace bývalých bojovníků do společnosti. Práce je rozdělená do tří částí. Ta první se věnuje dvěma teoretickým konceptům, na nichž je práce založena, tedy peacekeeping a postkonfliktní rekonstrukce. Následující část pojednává o mandátu mise ISAF v Afghánistánu. Třetí část je určena k zodpovězení výzkumné otázky práce.
Abstract in different language: The thesis works with the theme of post-conflict reconstruction of Afghanistan. Its aim is to answer the research question: How did peacekeeping mission contribute to the post-conflict reconstruction of Afghanistan? The thesis deals mainly with the role of the mission in Afghanistan's security sector reform, specifically in military and police reform and process of demobilization, demilitarization and reintegration of ex-combatants to society. The thesis is divided into three parts. The first one works with two theoretical concepts of peacekeeping and post-conflict reconstruction. The second one describes the mandate of ISAF mission. The last part is designated for answering the research question.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Genserova.pdfPlný text práce834,17 kBAdobe PDFView/Open
Genserova DP_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Genserova-DP_opo.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Genserova.pdfPrůběh obhajoby práce231,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.