Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPěčková, Markéta
dc.contributor.refereeŠanc David, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-30
dc.date.accessioned2017-02-21T09:54:30Z-
dc.date.available2015-6-30
dc.date.available2017-02-21T09:54:30Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier66430
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24771
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou zahraniční politiky Uzbekistánu od roku 1991 do současnosti. Pracuji zde s teorií sociálního konstruktivismu, skrze kterou se snažím najít kontinuitu ve zdánlivě nesourové uzbecké zahraniční politice. V teoretické části pracuji s teorií sociálního konstruktivismu a konceptem identit, tvorby norem a konstrukcí národních zájmů, kterým se podrobně věnuje Alexandr Wendt. V neposlední řadě se zde zabývám terií rolí a jejím užitám v analýze zahraniční politiky. V praktické části teorii rolí aplikuji na tři fáze analyzovaného období vývoje zahraniční politiky. Teorie rolí se jeví jako účinný analytický nástroj, protože práce docházá k závěru, že národní identita zahraniční politiku neovlivňuje. Její existenci de facto popírá charakter autoritativního režimu prezidenta Islama Karimova.cs
dc.format71 s. (127 798 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzahraniční politikacs
dc.subjectsociální konstruktivismuscs
dc.subjectteorie rolícs
dc.subjectnormycs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectuzbekistáncs
dc.subjectstřední asiecs
dc.subjectanalýza zahraniční politikycs
dc.subjectislam karimovcs
dc.titleZahraniční politika Uzbekistánu po rozpadu Sovětského svazucs
dc.title.alternativeUzbek foreign policy after Soviet union break upen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis analyzes the foreign policy of Uzbekistan from 1991 to the present. I work here with the theory of social constructivism, through the theory I try to find continuity in a discontinuous Uzbek foreign policy. The theoretical part deals with the theory of social constructivism and identity concepts, norms and the construction of national interests, which are addressed in detail Alexander Wendt. Finally, I deal with role theory in the analysis of foreign policy. Role theory is here use as a powerful analytical tool because identity has no effect to foreign policy of Uzbekistan. Its existence de facto denies authoritarian regime of President Islam Karimov.en
dc.subject.translatedforeign policyen
dc.subject.translatedsocial constructivismen
dc.subject.translatedrole theoryen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translateduzbekistanen
dc.subject.translatedcentral asiaen
dc.subject.translatedforeign policy analysisen
dc.subject.translatedislam karimoven
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_PECKOVA.pdfPlný text práce756,04 kBAdobe PDFView/Open
Peckova.pdfPrůběh obhajoby práce321,12 kBAdobe PDFView/Open
peckova_ved.pdfPosudek vedoucího práce127,89 kBAdobe PDFView/Open
Peckova-OPO-MV-Sanc.pdfPosudek oponenta práce124,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.