Title: Deportace národů bývalého Sovětského svazu - Komparace vysídlení Krymský Tatarů a národů severního Kavkazu.
Other Titles: Deportation of the former Soviet Union nations - Comparison of the displacement of the Crieman Tatars and people of the north Causcus
Authors: Zeman, Martin
Advisor: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Referee: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24788
Keywords: čečenci;inguši;krymští tataři;deportace;sovětský svaz;ruská federace;lidská práva
Keywords in different language: chechens;ingush;crimean tatars;deportation;soviet union;russian federation;human rights
Abstract: Diplomová práce se zabývá deportacemi Čečenců, Ingušů a Krymských Tatarů. Stalinův režim přesídlil tyto národy z jejich vlasti do nehostinných částí Sovětského svazu. Jako záminka k vysídlení těchto národů byla použita údajná kolaborace s nacistickým Německem. Nicméně důvody k tomuto činu byly jiné. Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zdali dědictví Stalinových deportací hrálo nějakou roli v moderní historii Ruské federace.
Abstract in different language: This thesis deals with the deportation of Chechens, Ingush and Crimean Tatars. Stalin's regime exiled these nations from their homeland to the inhospitable parts of the Soviet Union. As a pretext to displace these nations was used the alleged collaboration with Nazi Germany. However, the reasons for such an act, were completely different. The main aim of this thesis is to determine if the legacy of Stalin's deportations played any role in the modern history of the Russian Federation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Zeman.pdfPlný text práce792,81 kBAdobe PDFView/Open
Zeman-VED-NMgr_POL-Sanc.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Zeman_opo.pdfPosudek oponenta práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Zeman.pdfPrůběh obhajoby práce286,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.