Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková, Marie
dc.contributor.authorBrožová, Marcela
dc.contributor.refereeFrolík, Jiří
dc.date.accepted2012-08-28
dc.date.accessioned2013-06-19T06:48:25Z
dc.date.available2009-12-15cs
dc.date.available2013-06-19T06:48:25Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-31
dc.identifier36554
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2478
dc.description.abstractV své práci jsem se snažila sestavit didaktický model receptivně zaměřené výukové jednotky hudební výchovy na gymnáziu s využitím některých muzikoterapeutických technik. Model výukovej jednotky bol zostavený na základě didaktické analýzy skladeb a nastínění možnosti jejich terapeutického využití Muzikoterapie a Hudební pedagogika se v mnohém prolínají a v mnohém se mohou vzájemně ovlivňovat. V teoretické části jsem se podrobně zaměřila na rozpracování recepce hudby právě z pohledu muzikoterapie a hudební výchovy. Předmětem výzkumné části bylo pak praktické ověření emocionální působnosti vybraných skladeb na sedmnáctileté žáky gymnázia v porovnání chlapců a děvčat a zároveň i v porovnání aktivních hudebníků a nehudebníků.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthudbacs
dc.subjecthudební výchovacs
dc.subjectmuzikoterapiecs
dc.subjectrecepce hudbycs
dc.subject20. stoletícs
dc.titleHudba 20. století v hudební výchově na střední škole - didaktické zpracování vybraných skladeb na základě integrace hudebně didaktických a hudebně terapeutických postupůcs
dc.title.alternativeThe Music of the 20th Century in the Educational Music Therapy and in Music Education at Secondary Schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my work, I tried to compile a didactic model of teaching music education units (with a receptive focus) at the secondary school, using some music therapy techniques. The model was based on the didactic analysis of musical composition and outline the possibilities of their therapeutic use. Music therapy and music education are intertwined in many ways and in many ways they can interact. In the theoretical part, I focused closely on evaluation of music reception, right from the perspective of music therapy and music education. The subject of the research was to verify the practical competence of selected songs on seventeen secondary school students, compared to boys and girls, and also comparing active musicians and not musicians.en
dc.subject.translatedmusicen
dc.subject.translatedmusic educationen
dc.subject.translatedmusic therapyen
dc.subject.translatedreception of musicen
dc.subject.translated20th centuryen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce542,09 kBAdobe PDFView/Open
brozova_posudek_DP_vedouci_slavikova.pdfPosudek vedoucího práce530,37 kBAdobe PDFView/Open
brozova_posudek_DP_oponent_frolik.pdfPosudek oponenta práce437,39 kBAdobe PDFView/Open
brozova_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce434,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.