Title: Transformace platónského pojetí sofrosyné
Other Titles: The Transformation of Platonic Conception of Sofrosyne
Authors: Paitlová, Jitka
Referee: Fajkus Břetislav, Doc. PhDr. CSc.
Moural Josef, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24800
Keywords: hans albert;kritický racionalismus;falibilismus;epistemologie;teorie vědy
Keywords in different language: hans albert;critical rationalism;fallibilism;epistemology;theory of science
Abstract: Disertační práce pojednává v šesti kapitolách intelektuální vývoj, metodologická východiska a epistemologickou a filosoficko-vědní problematiku kritického racionalismu německého filosofa Hanse Alberta.
Abstract in different language: Disertation thesis deals in six chapters with intelectual development, methodological foundations and epistemological and science-philosophical problems of critical rationalism of German philosopher Hans Albert.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace - Paitlova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Paitlova_Fajkus.pdfPosudek vedoucího práce261,54 kBAdobe PDFView/Open
Paitlova_Moural.pdfPosudek oponenta práce488,83 kBAdobe PDFView/Open
Paitlova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.