Název: Proměny zaměstnanecké mobility a jejich genderové aspekty v období normalizace
Další názvy: Changes of employee mobility and gender aspects during normalization
Autoři: Koutná, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24811
Klíčová slova: období socialismu;komunistický režim;zaměstnání;gender;politické procesy
Klíčová slova v dalším jazyce: the period of socialism;the communist regime;self employment;gender;political processes
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje proměny zaměstnanecké mobility v socialistickém Československu mezi lety 1967 a 1975 a analyzuje v nich genderové rozdíly. Zabývá se tím, jak lidé v této době měnili svá zaměstnání vlivem politických procesů, a porovnává, zda se tyto změny projevily více u mužů, či žen.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is describing the employee mobility changes in the socialist Czechoslovakia between 1967 and 1975. The gender differences are also analysed. The thesis is dealing with a problematic of influence of the political processes on employment changes and compares whether the changes had impacted more male or female population.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Koutna_BP.pdfPlný text práce741,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koutna_ved.docPosudek vedoucího práce43 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Koutna_oponent.docxPosudek oponenta práce29,64 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
koutna.JPGPrůběh obhajoby práce101,47 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24811

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.