Title: Proměny zaměstnanecké mobility a jejich genderové aspekty v období normalizace
Other Titles: Changes of employee mobility and gender aspects during normalization
Authors: Koutná, Barbora
Advisor: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24811
Keywords: období socialismu;komunistický režim;zaměstnání;gender;politické procesy
Keywords in different language: the period of socialism;the communist regime;self employment;gender;political processes
Abstract: Bakalářská práce popisuje proměny zaměstnanecké mobility v socialistickém Československu mezi lety 1967 a 1975 a analyzuje v nich genderové rozdíly. Zabývá se tím, jak lidé v této době měnili svá zaměstnání vlivem politických procesů, a porovnává, zda se tyto změny projevily více u mužů, či žen.
Abstract in different language: The thesis is describing the employee mobility changes in the socialist Czechoslovakia between 1967 and 1975. The gender differences are also analysed. The thesis is dealing with a problematic of influence of the political processes on employment changes and compares whether the changes had impacted more male or female population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koutna_BP.pdfPlný text práce741,9 kBAdobe PDFView/Open
koutna_ved.docPosudek vedoucího práce43 kBMicrosoft WordView/Open
Koutna_oponent.docxPosudek oponenta práce29,64 kBMicrosoft Word XMLView/Open
koutna.JPGPrůběh obhajoby práce101,47 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.