Title: Procesy interakcí a komunikací fotbalových klubů v nejnižších jihočeských soutěžích.
Other Titles: The processes of interaction and communication of football clubs in the lowest South Bohemian competitions.
Authors: Kubec, Radek
Advisor: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24812
Keywords: sport;fotbal;klub;kooperace;interakce;moc;nejnižší úroveň
Keywords in different language: sport;football;club;cooperation;interaction;power;lowest level
Abstract: V rámci mé bakalářské práce se budu zabývat interakcemi, komunikací a spoluprací fotbalových klubů na Písecku a to z vertikální perspektivy. To znamená z hlediska úrovně soutěží, ve kterých se momentálně nachází a soutěží. Tento pohled by měl pomoci nahlédnout do probíhajícího uplatňování moci či využívání postavení, které samozřejmě nahrává výše postaveným klubům jak z hlediska finančních prostředků, tak i z toho vyplývajícího materiálního zajištění. Práce bude postavena na diskursivní analýze podle Michela Foucaulta. Cílem zjištění je, jestli (a jak) větší kluby využívají svého postavení k dosažení lepších prostředků ke své činnosti a na druhou stranu, zda své postavení používají také k tomu, aby poskytly jakousi pomocnou ruku (ať finanční, materiální, či přímo personální) menším klubům, které ji zcela jistě potřebují, jelikož se v tomto žebříčku nacházejí níže. Zde může docházet k opětovnému poskytování všemožných služeb, které jsou poté ve výsledku výhodné pro obě strany.
Abstract in different language: In my bachelor's thesis I will be interested in interactions, communication and cooperation of football clubs in South Bohemia from the vertical perspective. That means from the perspective of level of competition, in which are those teams currently compete. This view should be appropriate to provide better look in processes of using the power and abusing positions, which of course prioritises financially and economically higher-situated clubs. My work will be based on discourse analysis by Michel Foucault. The goal of this thesis is to find out if (and how) bigger clubs use their positions to achieve better results and economics resources and on the other hand if those bigger clubs use their position to provide a kind of financial or personal helping hand to smaller clubs, which surely need this kind of help to be able to work without any problems. In this situation is common re-provision of various services, which are in the result advantageous for both sides.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radek Kubec - BP Procesy interakci a komunikaci fotbalovych klubu v nejnizsich Jihoceskych soutezich..pdfPlný text práce540,76 kBAdobe PDFView/Open
Kubec (vedouci).docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordView/Open
kubec-oponent.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kubec.JPGPrůběh obhajoby práce200,4 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.