Title: Sebeprezentace lidí na online seznamce
Other Titles: Self-presentation on online dating
Authors: Skopová, Nikola
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24816
Keywords: internet;online seznamování;badoo;komunikace;sebeprezentace;profily
Keywords in different language: internet;online dating;badoo;communication;self-presentation;profiles
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je sebeprezentace lidí na online seznamce Badoo. V současné době je online seznamování velmi aktuální, objevuje se zde nová možnost, jak navázat nové vztahy mezi lidmi. Badoo je dnes největším a nejrychleji rostoucím portálem v celém světě. Cílem této práce bylo zjistit, jak se ženy a muži profilují na online seznamce a zároveň, jak "čtou" profily ostatních. Pro výzkum jsem zvolila kvalitativní metodologii. Předmětem mého zájmu byli účastníci online seznamky Badoo a to ve věku 18 až 30 let. Participanti/ky byli zároveň rozděleni podle toho, jak sami sebe prezentují, tedy jako ženu či muže (na základě genderu). S participanty/kami jsem vedla polostrukturované rozhovory, přičemž celkem bylo provedeno 8 rozhovorů, a to 4 rozhovory se ženami a 4 rozhovory s muži.
Abstract in different language: This bachelor theme is self-presentation of people on online dating site Badoo. Online dating is very actual in society of our time. It is a new possibility in connecting interpersonal relations. Badoo is the biggest and the fastest growing portal in the world. The purpose of this bachelor was to find how women and men do their profiles on this dating site and how they "read" profiles of other people. I chose qualitative methodology for my research. I aimed my interest on active participants of dating site Badoo. They were at age of 18 till 30. Participants were seperated based on their gender, how they presented themselves, man or woman. I was doing semi-structured interviews with selected participants. I did 8 interviews, therefrom 4 interviews with men and 4 interviews with women.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce325,52 kBAdobe PDFView/Open
skopova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce113,07 kBAdobe PDFView/Open
Skopova_oponent.docPosudek oponenta práce38,5 kBMicrosoft WordView/Open
skopova.JPGPrůběh obhajoby práce91,8 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.