Název: Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání
Další názvy: National Education Standards for Arts Education focusing on Music school of Ilja Hurník in Prague
Autoři: Kysilková, Milena
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Štěpánka
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2482
Klíčová slova: Rámcově vzdělávací program;ZUŠ Ilji Hurníka
Klíčová slova v dalším jazyce: Framework educational programme;EAS of Ilja Hurník
Abstrakt: Diplomová práce přináší důležité informace týkající se reformy českého školství, vysvětluje základní pojmy potřebné při práci s Rámcově vzdělávacím programem a ukazuje možnosti uplatnění tohoto dokumentu v praxi na vybrané Základní umělecké škole Ilji Hurníka v Praze.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis provides important information about Reform of Czech Education System, explains the main terms required for working with the curriculum and shows the possibilities of using this document in practice on selected Music school of Ilja Hurník in Prague.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHK) / Theses (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Milena Kysilkova.pdfPlný text práce11,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kysilkova_posudek_DP_vedouci_liskova.pdfPosudek vedoucího práce373,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kysilkova_posudek_DP_oponent_feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce450,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kysilkova_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce109,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2482

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.