Title: Medikalizace duševního zdraví
Other Titles: Medicalization of mental health
Authors: Čermáková, Aneta
Advisor: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24822
Keywords: medikalizace;duševní zdraví;duševní porucha;antidepresiva;psychiatrie;farmaceutika;sociální kontrola;adhd;deprese;sociální fobie;alkoholismus
Keywords in different language: medicalization;mental health;mental disorder;antidepressants;psychiatry;pharmacy;social control;adhd;depression;social phobia;alcoholism
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem medikalizace duševního zdraví. Cílem této práce je popsat proces medikalizace, konkrétně proces medikalizace duševního zdraví, a upozornit na negativní dopady procesu medikalizace. Tato práce popisuje významné oblasti duševního zdraví, kterých se dotýká téma medikalizace - deprese, ADHD, sociální fobie, alkoholismus a homosexualita. Argumenty této práce jsou podpořeny dostupnými zdravotními statistikami.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the medicalization of mental health. The purpose of this thesis is to describe the process of medicalization, specifically the process of medicalization of mental health, and draw attention to the negative impacts of the process of medicalization. This thesis describes significant areas of mental health, which touches the issue of medicalization - depression, ADHD, social phobia, alcoholism and homosexuality. Arguments of this work are supported by the available health statistics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cermakova Aneta, BP 2016.pdfPlný text práce823,37 kBAdobe PDFView/Open
cermakova_ved.docPosudek vedoucího práce42,5 kBMicrosoft WordView/Open
Cermakova_2016 posudek_oponentky_bc.docxPosudek oponenta práce25,34 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Cermakova.JPGPrůběh obhajoby práce71,38 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.