Název: Název práce: Sociální život materiálních objektů
Další názvy: The Social Life of Material Objects
Autoři: Dvořáková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24825
Klíčová slova: sociální život;materiální objekt;kolektivní paměť;teorie sítí aktérů;pamětní deska
Klíčová slova v dalším jazyce: social life;material object;kollective memory;actor-network theory;memorial
Abstrakt: Téma této bakalářské práce je Sociální život materiálních objektů. Pomocí biografické metody jsem se snažila ukázat jak konkrétní materiální objekt vytváří síť aktérů.Podoba sítě závisí na místě, času, jedincích a ne-živých. Předmětem výzkum je pamětní deska věnovaná umučeným, či popraveným zaměstnancům Tiskařského závodu Grafika v Plzni. Hlavní metodou jsou polo-strukturované rozhovory se studenty, jež znovuobjevili onu pamětní desku, a také s pozůstalými obětí. Hlavním sdělením této práce je proměna významu památečního předmětu, který je závislý na vztahu respondentů k desce. Nadále doufám, že takových výzkumu bude přibývat, protože takový přístup pojímá svět celistvě a uceleně.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor has topic: The Social Life of Material Objects. The Research uses Biographical method to show how one material object create actor-network. The form of Network depends on area, time, humans and non-humans. Objects of my research is memorial of employees of company Grafika, who died in The Second World War. Main method were semi-structures interview with students and survivors. This thesis refers about transformation of meaning. The meaning of memorial depends on participants relationship to memorial. This research is one of few that is focused on social life of material objects. I hope, that number of this type of research will grow up, because this apprchoach conceives the world complexly.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-PDF.pdfPlný text práce708,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce101,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DVORAKOVA_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Dvorakova.JPGPrůběh obhajoby práce70,22 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24825

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.