Název: Pěvecké sbory na Příbramsku a jejich význam pro region
Další názvy: The choirs in the Příbram district and their importance to the region
Autoři: Neužil, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Frolík, Jiří
Oponent: Vimrová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2483
Klíčová slova: pěvecké sbory;dětské pěvecké sbory;vokálně-instrumentální soubory;historie sborového zpěvu;hudba;region Příbramsko;Sedlčany;Příbram;Dobříš
Klíčová slova v dalším jazyce: the choirs;Příbram region;Příbram;Sedlčany;Dobříš;children´s choirs;mixed chamber choirs of adults;vocally instrumental choirs;music;history
Abstrakt: Úvod práce je věnován charakteristice regionu Příbramska a obecné historii.Další kapitoly přinášejí stručný přehled historie sborového zpívání v Sedlčanech, Příbrami a Dobříši. Následně je pozornost věnována vybraným tělesům a jejich uměleckým vedoucím.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the choirs in the Příbram region and their importance for the region. The author attempts to chart notable moments in the history of choir singing in the three largest towns of the region ? Příbram, Sedlčany and Dobříš ? since the Middle Ages up to the present. In the introduction he describes the essential features of the region and the general history of the above mentioned cultural centres. In the other chapters he provides a brief outline of the development of the choir singing, and then focuses on some representative choirs and their impresarios. Nevertheless, the main sphere of his interest lies in the choirs themselves ? their musical background, standard, repertoire, successful performances and concerts, current issues and outstanding personalities associated with them. Since 1989 there has been described 7 children´s choirs, 7 mixed chamber choirs of adults and 2 vocally instrumental groups in the Příbram region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, Pevecke sbory na Pribramsku, Jiri Neuzil.pdfPlný text práce4,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mgr_neuzil_vedouci_frolik.pdfPosudek vedoucího práce559,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mgr_neuzil_oponent_vimrova.pdfPosudek oponenta práce671,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neuzil_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce119,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2483

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.