Title: W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy
Other Titles: W.E.B. Du Bois and his sociological surveys
Authors: Smrčka, Kamil
Advisor: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Dirga Lukáš
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24833
Keywords: w.e.b. du bois;atlantská univerzita;empirický výzkum;náboženství;sociální struktura;rasa
Keywords in different language: w.e.b. du bois;atlanta university;empirical survey;religion;social structure;race
Abstract: Cílem bakalářské práce je studovat a popsat působení W.E.B. Du Boise na Atlantské univerzitě mezi lety 1898 až 1910. Primárně se opírá o studium sborníku výzkumu afroamerických komunit v USA, které v tomto období na Atlantské univerzitě vycházely. Práce se zaměří na tři aspekty výzkumů: náboženství, sociální strukturu a rasu. Dalším cílem je diskutovat, zdali Du Boisův výzkum na Atlantské univerzitě může být považován za první sociologickou školu v USA.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis is to study and describe W.E.B. Du Bois' work at Atlanta University in period between 1898 and 1910. Work is based on study of reports of social surveys on african american communities in the USA published by Atlanta University in this period. Work aims on three specific fields: religion, social structure and race. Additional aim is to discuss, wether Du Bois' survey on Atlanta University can be considered the first sociological school in the USA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
W._E._B._Du_Bois_a_vyzkumy_na_Atlantske_univerzite.PDFPlný text práce412,88 kBAdobe PDFView/Open
Smrcka _ posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
SMRCKA_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce42,5 kBMicrosoft WordView/Open
Smrcka.JPGPrůběh obhajoby práce79,66 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.