Title: Česko-německé vztahy v interetnické perspektivě
Other Titles: Czech and German relations in a interethnical perspective
Authors: Havlíček, Jakub
Advisor: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Referee: Jakoubek Marek, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24847
Keywords: česko-německé vztahy;češi;němci;karlovy vary;historie
Keywords in different language: czech and german relations;czech nation;german nation;karlovy vary;history
Abstract: Má práce se věnuje česko-německým vztahům na Karlovarsku. Je rozčleněna do čtyř kapitol, na úvod, historický kontext, historie českoněmeckých vztahů v Karlových Varech a závěr. V jednotlivých kapitolách se věnuji otázce česko-německých vztahů obecně, poté na příkladě Karlových Varů v historii a také v současnosti na základě výpovědí obyvatel Karlových Varů, se kterými jsem následně pracoval. Ve své práci jsem pouţil především kniţní literaturu, popřípadě internetové zdroje, které jsem pouţíval hlavně k doplňujícím informacím a doplněním kontextu. Dalším pramenem byly výpovědi dotazovaných informátorů.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with czech and german relation in Karlovy Vary and surroundings. In my thesis there are for parts: introduction, historical kontext, history of czech and german relations in Karlovy Vary town and conclusion. In every part, I'm trying to describe the meaning of czech and german relations general, after that I describe czech and german relations in Karlovy Vary Down in history and in present too, where I used information from persons, who live in Karlovy Vary. I used especially books, internet sources for complete the context. Next source of my thesis was information from persons from Karlovy Vary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Havlicek_Jakub_Cesko-nemecke_vztahy_v_interetnicke_perspektive_2015.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
havlicek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Havlicek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce935,51 kBAdobe PDFView/Open
Havlicek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce722,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.