Title: Pracovní migrace občanů České republiky do Irska se zaměřením na jejich návrat zpět
Other Titles: Czech labour migration to Ireland focusing on return back to the Czech Republic
Authors: Matuštíková, Anna
Advisor: Vanková Klára, Mgr. Ph.D.
Referee: Jakoubek Marek, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24859
Keywords: návratová migrace;pracovní migrace;česká republika;irsko
Keywords in different language: return migration;labour migration;czech republic;ireland
Abstract: Práce se zabývá problematikou návratové migrace, v tomto případě návratem českých pracovních migrantů z Irska zpět do České republiky. Návrat chápe jako závěrečnou etapu migračního cyklu, na kterou má vliv mnoho okolností. Rozděluje ho proto na dvě části, kdy tou první je plánování návratu a jeho samotné provedení, a druhou situace po návratu zpět do domovské země. Hlavní otázky, které si práce pokládá, se týkají důvodu návratu domů a situace nastávající po návratu do původní společnesti. Odpovědi na otázky, které si práce klade, byly zjišťovány pomocí kvalitativního výzkumu, zameřeného na polostrukturované rozhovory.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to discover reasons of Czech labor migrants in Ireland to return back home. Is it because of economic crisis in Ireland or has return another reasons? My work sees return as a complex of circumstances and the last part of migration proces. I divided this part into two halves. In the first half are plans to return and the act itself, while the second part contains conditions in home after return. This paper is case study, because it concentrates itself to specific group of people from one region. The data for this thesis were collected through qualitative research. As a specific method were used halfstructured interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Matustikova_final.pdfPlný text práce712,26 kBAdobe PDFView/Open
Matustikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce863,26 kBAdobe PDFView/Open
Matustikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Matustikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce368,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.