Title: Analýza reprezentace squatu Klinika
Other Titles: Analysis of representation of the Klinika squat
Authors: Vaník, Šimon
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24861
Keywords: squat;reprezentace;média;klinika;obsahová analýza
Keywords in different language: squat;representation;klinika;media;content analysis
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu reprezentace pražského squatu Klinika v médiích. Práce je rozdělena na tři části. První částí je teoretická, zabývá se teoretickými koncepty vytváření reprezentace v médiích, nastolování agendy a účinky médií na publikum. Druhá část je metodologická a zabývá se použitými metodami při provádění analýzy. V praktické části je analyzován korpus dat obsahující články z veškerých dostupných médií v České republice v období od prosince 2014 do února 2016. K analyzování těchto dat byla použita obsahová analýza. V závěru práce odpovídá na otázku, která je hlavním cílem této analýzy a sice jaký mediální obraz vytvářejí média o squatu Klinika.
Abstract in different language: This bachelor thesis analyzes the representation of a well known Prague squat 'Klinika' in the Czech media. The entire thesis is divided into three main parts. First part is largely theoretical and deals with the theoretical concepts of representation in media, agenda setting and the influence of media on the recipient. The second part is methodological and deals with the methods used during the analysis. In the last part, the entire corpus containing all Czech media coverage from december 2014 to february 2016 is thoroughly analyzed. A content analysis method has been used to analyze this data. The conclusion of this thesis answers the question of how is the 'Klinika' represented in Czech media.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP _Simon_Vanik_2016.pdfPlný text práce298,07 kBAdobe PDFView/Open
Vanik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce343 kBAdobe PDFView/Open
Vanik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce779,03 kBAdobe PDFView/Open
Vanik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.