Název: Právní aspekty dobrého řízení a správy a.s. (corporate governance)
Další názvy: Corporate Governance
Autoři: Lomnický, Radek
Vedoucí práce/školitel: Dvořák, Tomáš
Oponent: Ficner, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2487
Klíčová slova: corporate governance;povinnost loajality;péče řádného hospodáře;výkon akcionářských práv;publicita obchodní společnosti;audit;kodexy řízení a správy
Klíčová slova v dalším jazyce: corporate governance;duty of loyalty;duty of care;exercise of shareholder rights;publicity of the company;audit;corporate governance codes
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá některými aktuálními tématy dobrého řízení a správy společností. Faktory, které řízení společností ovlivňují, jsou rozděleny na vnitřní a vnější. Vnitřní faktory se týkají organizační struktury akciové společnosti a vztahy mezi statutárními orgány, akcionáři a společností. Mezi důležité vnější faktory patří vliv trhu, informační povinnosti společností a povinnost oveřovat tyto informace nezávislým auditem. V závěru se tato práce zabývá kodexy corporate governance a jejich dodržováním.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with some current issues of corporate governance. There are internal and external factors that affects corporate governance. Internal factors relate to the organizational structure of public companies and the relationships among statutory bodies, shareholders and the company. Important external factors include the market influence, the information obligation of companies and the duty to verify the information by independent audit. At the end, this thesis deals with the codes of corporate governance and compliance with these codes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pdf(1).diplomova prace.pdfPlný text práce380,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Lomnicky-1.pdfPosudek vedoucího práce487,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Lomnicky-2.pdfPosudek oponenta práce151,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Lomnicky Radek.pdfPrůběh obhajoby práce278,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2487

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.