Title: Právní aspekty dobrého řízení a správy a.s. (corporate governance)
Other Titles: Corporate Governance
Authors: Lomnický, Radek
Advisor: Dvořák, Tomáš
Referee: Ficner, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2487
Keywords: corporate governance;povinnost loajality;péče řádného hospodáře;výkon akcionářských práv;publicita obchodní společnosti;audit;kodexy řízení a správy
Keywords in different language: corporate governance;duty of loyalty;duty of care;exercise of shareholder rights;publicity of the company;audit;corporate governance codes
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá některými aktuálními tématy dobrého řízení a správy společností. Faktory, které řízení společností ovlivňují, jsou rozděleny na vnitřní a vnější. Vnitřní faktory se týkají organizační struktury akciové společnosti a vztahy mezi statutárními orgány, akcionáři a společností. Mezi důležité vnější faktory patří vliv trhu, informační povinnosti společností a povinnost oveřovat tyto informace nezávislým auditem. V závěru se tato práce zabývá kodexy corporate governance a jejich dodržováním.
Abstract in different language: This thesis deals with some current issues of corporate governance. There are internal and external factors that affects corporate governance. Internal factors relate to the organizational structure of public companies and the relationships among statutory bodies, shareholders and the company. Important external factors include the market influence, the information obligation of companies and the duty to verify the information by independent audit. At the end, this thesis deals with the codes of corporate governance and compliance with these codes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pdf(1).diplomova prace.pdfPlný text práce380,6 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Lomnicky-1.pdfPosudek vedoucího práce487,01 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Lomnicky-2.pdfPosudek oponenta práce151,46 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Lomnicky Radek.pdfPrůběh obhajoby práce278,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.