Title: Rozdíly mezi městským a venkovským hřbitovem: Případ Hořovic a Mrtníka
Other Titles: Difference between urban and rural cemetary: the case of Hořovice and Mrtník
Authors: Kordasová, Kateřina
Advisor: Sosna Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24873
Keywords: hřbitov;kostel;obřadní síň;výzkum;respondent;hrob;veřejný prostor;město;venkov;pohřeb
Keywords in different language: cemetery;church;ceremonial hall;research;respondent;grave;public space;city;counteryside;funeral
Abstract: Cílem této práce bylo pochopit, jak současnou českou společnost ovlivňují hřbitovy, jejich lokalita, jaký je vztah mezi veřejným prostorem a sociální praxí a jaké jsou důležité rozdíly mezi městským a venkovským hřbitovem. Výzkum byl proveden na městském a venkovském hřbitově pomocí nezúčastněného pozorovaní. Další částí výzkumu byly rozhovory s respondenty.
Abstract in different language: The aim of this study was to understand how contemporary Czech society affect cemeteries, their location, what is the relationship between public space and social practices and what are the important differences between urban and rural cemetery. The research was conducted on urban and rural cemetery using a disinterested observation. Another part of the research were interviews with respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kordasova_2016.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Kordasova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Kordasova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce892,46 kBAdobe PDFView/Open
Koradasova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce326,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.