Title: Homo ergaster vs. Homo erectus: jeden či dva druhy?
Other Titles: Homo ergaster vs. Homo erectus: one or two species?
Authors: Košková, Lenka
Advisor: Friedl Lukáš, Mgr.
Referee: Brůžek Jaroslav, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24874
Keywords: homo ergaster;homo erectus;evoluce
Keywords in different language: homo ergaster;homo erectus;evolution
Abstract: Jak je již z názvu poznatelné, práce se bude zabývat doložením různých teorií o rozdílu mezi druhy Homo ergaster a Homo erectus. Proto jsem se rozhodla, že v první části bakalářské práce představím oba dva druhy zvlášť. Tedy, že popíši jejich fyziognomii, ale i jejich způsob života. Ve druhé části práce se zaměřím na teorie, které podporují jednu nebo druhou tezi. Tedy mezi těmi kdo podporují tezi o dvou rozdílných druzích a těmi kdo je považují za jeden druh. A to na základě taxonomického, ekologického a morfologického hlediska.
Abstract in different language: As already recognizable name, work will deal with documenting the various theories about the difference between the species Homo ergaster and Homo erectus. I decided that in the first part of the thesis will introduce the two species separately. Thus, the description of their physiognomy, but also their way of life. The second part will focus on the theories that support one or the other proposition. So between those who support the thesis of two different kinds, and those who regard them as a single species. And based on the taxonomic, ecological and morphological point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenka_Koskova-Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Koskova_posudek oponenta_cerven 2016.pdfPosudek oponenta práce970,09 kBAdobe PDFView/Open
Koskova_posudek vedouciho_cerven 2016.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Koskova_prubeh obhajoby_cerven 2016.pdfPrůběh obhajoby práce496,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.