Title: Název: Vliv hormonální antikoncepce na partnerský vztah
Other Titles: Effect of the hormonal contraception in the partnership
Authors: Maňasková, Barbora
Advisor: Blažek Vladimír, RNDr. CSc.
Referee: Galeta Patrik, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24877
Keywords: hormonální antikoncepce;estrogen;progestin;hormony;přínosy;rizika
Keywords in different language: hormonal contraception;estrogen;progestin;hormones;benefits;risks
Abstract: Práce se zabývá vlivem hormonální antikoncepce v partnerských vztazích a je teoreticko-výzkumná. V teoretické části je popsána hormonální antikoncepce a její původ, jsou zde řešeny klady a protiklady hormonální antikoncepce ve vztazích, její působení na ženy, které ji užívají. Výzkumná část se zabývá vlivem hormonální antikoncepce ve vztazích a to dotazníkovou formou. Dotazovány byly pouze ženy a ty musely být ve dlouhodobém vztahu. Výsledky byly získávány dle rozdílných odpovědí žen, které neužívají hormonální antikoncepci a uživatelek hormonální antikoncepce.
Abstract in different language: This work deals with the effect of the hormonal contraception in a relationships and this work is theoretical-research. In the theoretical part is described hormonal contraception and its origins, solve positives and contradictions of hormonal contraception in relationships, its impact on women, who use it. The research examines the effect of the hormonal contraception in a relationships and questionnaire form. Interviewed were only women and they had to be in a long term relationship. The results were obtained by different responses of women, who don't use hormonal contraception and oral contraceptive users.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Manaskova-finalni verze.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Manaskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce935,83 kBAdobe PDFView/Open
Manaskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Manaskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce306,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.