Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKoláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorJančíková, Karolína
dc.contributor.refereeMudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-31
dc.date.accessioned2017-02-21T09:55:56Z-
dc.date.available2015-5-5
dc.date.available2017-02-21T09:55:56Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-26
dc.identifier68369
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24882
dc.description.abstractBakalářská práce přibližuje problematiku francouzských přísloví a rčení. Nejprve hledá definice pojmů "proverbe" a "dicton", mluví o různých typech přísloví a rčení, poukazuje na jistá jazyková specifika v této oblasti. Dále se věnuje mnoha konkrétním příkladům francouzských přísloví a rčení používajících slovní zásobu ohledně přírody, tyto příklady vysvětluje, ukazuje v kontextu a hledá k nim ekvivalenty v češtině. V praktické části se práce věnuje analýze výsledků dotazníku. Tato část čtenáře seznamuje s úrovní znalosti vybraných francouzských přísloví a rčení na základě vzorku frankofonních respondentů.cs
dc.format42 s. (64 125 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfrancouzská příslovícs
dc.subjectfrancouzská rčenícs
dc.subjectfrancouzské pranostikycs
dc.subjectpřírodacs
dc.subjectlidová moudrostcs
dc.subjectznalost příslovícs
dc.titleFrancouzská přísloví a rčenícs
dc.title.alternativeFrench proverbs and sayingsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the French proverbs and sayings. Firstly, the definition of the terms "proverbe" and "dicton" is searched for, different types of proverbs and sayings are talked about, linguistic specifics are pointed out. Then many examples of French proverbs and sayings that use the vocabulary from the lexical field of nature are stated, explained and presented in context and their equivalents in Czech are searched for. In the practical section the results of a questionnaire are analysed. In this section, the thesis familiarizes the readers with the level of knowledge of selected French proverbs and sayings among a sample of francophone respondents.en
dc.subject.translatedfrench proverbsen
dc.subject.translatedfrench sayingsen
dc.subject.translatedfrench weather sayingsen
dc.subject.translatedthe natureen
dc.subject.translatedpopular wisdomen
dc.subject.translatedknowledge of proverbsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jancikova Karolina_BAKALARSKA PRACE_2016.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Jancikova oponent.PDFPosudek oponenta práce641,59 kBAdobe PDFView/Open
Jancikova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce725,72 kBAdobe PDFView/Open
Jancikova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce386,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.