Název: Versailles, historie se zaměřením na vládu 'Krále Slunce'
Další názvy: Versailles, history focused on reign of 'Sun King'
Autoři: Šrámková, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Horová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24885
Klíčová slova: versailles;historie;zámek;zahrady;ludvík xiv.;le nôtre
Klíčová slova v dalším jazyce: versailles;history;castle;gardens;louis xiv.;le nôtre
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat vývoj zámku a zahrad ve Versailles a seznámit čtenáře jak s historií, tak i se současnou podobou. Práce se zaměřuje na vládu Ludvíka XIV., během které se zámek a zahrady ve Versailles staly symbolem absolutistické monarchie a nedílnou součástí francouzské historie. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obdobím od vzniku Versailles po současnost, popisuje interiér zámku a v neposlední řadě se věnuje zahradám. Tématika zahrad pojednává o jejich rozdělení pomocí os na jednotlivé části a partery. V kapitole, která se zabývá jednotlivými partery autorka seznamuje čtenáře s vývojem a dnešní podobou jednotlivých prvků, s umístěním vodních nádrží, vodotrysků a fontán a dále s mytologickým podtextem u soch, váz a jiných dekorací. Praktická část bakalářské práce je věnována glosáři, který se skládá převážně z architektonických pojmů a jejich vysvětlení. Součástí praktické části je kvíz, který je určen k ověření získaných znalostí po přečtení práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the theme Castle and gardens of Versailles. The main objective of this work is to describe the history and the current form of the castle and gardens of Versailles. Work is dedicated to reign of Louis XIV during which Versailles became a symbol of absolute monarchy. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part discusses the theme of castle including Royal Chambers, gardens and their development with description of their current form. The practical part contains information about vocabulary used in the work. This part includes also quiz which is dedicated to readers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Denisa Sramkova.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sramkova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce687,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sramkova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sramkova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce497,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24885

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.