Title: Politika spojenců v západní Evropě od vylodění 6. 6. 1944 po bitvu v Ardenách
Other Titles: Policy allies in the Western Europe from disembarkation 6. 6. 1944 after the Battle of the Bulge
Authors: Pfeifer, Patrik
Advisor: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Referee: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24895
Keywords: eisenhower;ofenzíva;aliance;spojenci;montgomery;bitva;operace;německo
Keywords in different language: eisenhower;offensive;alliance;allies;montgomery;battle;operation;germany
Abstract: Cílem této bakalářské práce je popsat politiků spojenců od vylodění v Normadii po bitvu v Ardenách. Budu se snažit zkoumat velení spojeneckých vojsk, a také se zaměřím na krize ve spojeneckém velení, které probíhali po celou dobu války v západní Evropě. Práce začíná vyloděním v Normandii a pokračuje přes vítězství ve Francii, kde se objeví lehké náznaky nejednotné koalice, které se projeví výsadkovou operací v Holandsku. Klíčovou událostí pro bakalářskou práci je bitva v Ardenách, kde se nejvíce ukázala krize ve spojeneckém velení a také to byla jedna z nejtěžších bitev na západní frontě.
Abstract in different language: The aim of this work is to describe the policy of Western Allied forces from the Invasion of Normandy to the Battle of the Bulge.I will try to examine the command of Allied troops, and also focus on the crisis in the allied command, which ran throughout the war in the Western Europe. Work begins with landingin Normandy and continues up to the victory in France, where it highlightssome signs of inconsistent coalition, which were reflected mainly in airborne operation in Holland.Key event for the bachelor thesis is the Battle of the Bulge, where the crisis in the allied command was shown best and it was also one of the most difficult battles on the Western Front.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Patrik Pfeifer.pdfPlný text práce923,02 kBAdobe PDFView/Open
Pfeifer posudek vedouciho0001.pdfPosudek vedoucího práce908,46 kBAdobe PDFView/Open
Pfeifer posudek oponenta prace0001.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
PFEIFER.pdfPrůběh obhajoby práce1,42 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.