Název: Rekondiční pobyty dětských astmatiků a jejich přínos k léčbě
Další názvy: Recondition Stays for Asthmatic Children and Their Contribution to the Treatment
Autoři: Radová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Knězová, Jana
Oponent: Stašková, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2490
Klíčová slova: rekondiční pobyty;klimatoterapie;astma bronchiale;respirační fyzioterapie;reflexní dýchání;jóga
Klíčová slova v dalším jazyce: recondition stays;climate therapy;asthma bronchiale;respiratory physiotherapy;reflexive breathing;yoga
Abstrakt: V práci se zabývám problematikou léčby dětského astmatu a vlivu rekondičních klimatických pobytů. Teoretická část je zaměřena na problematiku onemocnění astma bronchiale, klimatoterapií a plicní rehabilitací a jejími složkami, které jsou důležitou součástí léčby. V praktické části se zabývám rekondičním pobytem v léčebných lázních Vesna a léčbou v dětské léčebně se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Kazuistiky jsou zpracovány o čtyřech dětských pacientech s diagnózou astma bronchiale.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis I am concerned with the issues of childhood asthma treatment and the influence of recondition stays. The theoretical part is focused on the issues of asthma bronchiale disease, climate therapy and lung rehabilitation and its segments, which are an important part of the treatment. In the practical part I describe the recondition stay in the spa called Vesna Children Treatment Centre and in Ostrov u Macochy Children Treatment Centre with speleotherapy. I have recorded the case histories in four children patients with asthma bronchiale diagnosis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarskaPrace_RadovaIveta.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Radova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,04 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Radova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,24 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Radova.jpgPrůběh obhajoby práce803,51 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2490

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.