Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKnězová, Jana
dc.contributor.authorRadová, Iveta
dc.contributor.refereeStašková, Šárka
dc.date.accepted2012-09-13
dc.date.accessioned2013-06-19T06:48:48Z-
dc.date.available2010-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:48:48Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier37421
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2490
dc.description.abstractV práci se zabývám problematikou léčby dětského astmatu a vlivu rekondičních klimatických pobytů. Teoretická část je zaměřena na problematiku onemocnění astma bronchiale, klimatoterapií a plicní rehabilitací a jejími složkami, které jsou důležitou součástí léčby. V praktické části se zabývám rekondičním pobytem v léčebných lázních Vesna a léčbou v dětské léčebně se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Kazuistiky jsou zpracovány o čtyřech dětských pacientech s diagnózou astma bronchiale.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37421-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrekondiční pobytycs
dc.subjectklimatoterapiecs
dc.subjectastma bronchialecs
dc.subjectrespirační fyzioterapiecs
dc.subjectreflexní dýchánícs
dc.subjectjógacs
dc.titleRekondiční pobyty dětských astmatiků a jejich přínos k léčběcs
dc.title.alternativeRecondition Stays for Asthmatic Children and Their Contribution to the Treatmenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this thesis I am concerned with the issues of childhood asthma treatment and the influence of recondition stays. The theoretical part is focused on the issues of asthma bronchiale disease, climate therapy and lung rehabilitation and its segments, which are an important part of the treatment. In the practical part I describe the recondition stay in the spa called Vesna Children Treatment Centre and in Ostrov u Macochy Children Treatment Centre with speleotherapy. I have recorded the case histories in four children patients with asthma bronchiale diagnosis.en
dc.subject.translatedrecondition staysen
dc.subject.translatedclimate therapyen
dc.subject.translatedasthma bronchialeen
dc.subject.translatedrespiratory physiotherapyen
dc.subject.translatedreflexive breathingen
dc.subject.translatedyogaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaPrace_RadovaIveta.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Radova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,04 MBJPEGThumbnail
View/Open
Radova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,24 MBJPEGThumbnail
View/Open
Radova.jpgPrůběh obhajoby práce803,51 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.