Title: Rekondiční pobyty dětských astmatiků a jejich přínos k léčbě
Other Titles: Recondition Stays for Asthmatic Children and Their Contribution to the Treatment
Authors: Radová, Iveta
Advisor: Knězová, Jana
Referee: Stašková, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2490
Keywords: rekondiční pobyty;klimatoterapie;astma bronchiale;respirační fyzioterapie;reflexní dýchání;jóga
Keywords in different language: recondition stays;climate therapy;asthma bronchiale;respiratory physiotherapy;reflexive breathing;yoga
Abstract: V práci se zabývám problematikou léčby dětského astmatu a vlivu rekondičních klimatických pobytů. Teoretická část je zaměřena na problematiku onemocnění astma bronchiale, klimatoterapií a plicní rehabilitací a jejími složkami, které jsou důležitou součástí léčby. V praktické části se zabývám rekondičním pobytem v léčebných lázních Vesna a léčbou v dětské léčebně se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Kazuistiky jsou zpracovány o čtyřech dětských pacientech s diagnózou astma bronchiale.
Abstract in different language: In this thesis I am concerned with the issues of childhood asthma treatment and the influence of recondition stays. The theoretical part is focused on the issues of asthma bronchiale disease, climate therapy and lung rehabilitation and its segments, which are an important part of the treatment. In the practical part I describe the recondition stay in the spa called Vesna Children Treatment Centre and in Ostrov u Macochy Children Treatment Centre with speleotherapy. I have recorded the case histories in four children patients with asthma bronchiale diagnosis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaPrace_RadovaIveta.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Radova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,04 MBJPEGThumbnail
View/Open
Radova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,24 MBJPEGThumbnail
View/Open
Radova.jpgPrůběh obhajoby práce803,51 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.