Název: Možnosti využití metod nukleární medicíny v léčbě nádorových onemocnění
Další názvy: Possibilities of using methods of nuclear medicine in cancer treatment
Autoři: Svoboda, David
Vedoucí práce/školitel: Svoboda Tomáš, MUDr. Ph.D.
Oponent: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24980
Klíčová slova: nukleární medicína;radionuklidová terapie;radioterapie;nádorové onemocnění;prostata;štítná žláza;játra;metastáza
Klíčová slova v dalším jazyce: nuclear medicine;radionuclide therapy;radiotherapy;cancer disease;prostate;thyroid;liver;metastasis
Abstrakt: Nukleární medicína zahrnuje celou škálu možností diagnostiky, týkající se hlavně nádorových onemocnění. V současnosti se však do popředí dostává i její význam z hlediska terapeutického. Dosud neexistuje názorný souhrn, který by celistvě zmapoval možnosti nukleární medicíny v terapii nádorů, práce jsou cíleny pouze na jednu ze sledovaných oblastí. Tato práce je zaměřena na představení terapeutických metod nukleární medicíny, které se v současnosti používají, a to jak z hlediska teoretického, tak i praktického.
Abstrakt v dalším jazyce: Nuclear medicine offers a large variety of diagnostic possibilities regarding mainly cancer diseases. However, it's therapeutical impact is currently more and more on the front turner. Any illustrative summary doesn´t exist till now covering entire possibilities of nuclear medicine in cancer treatment; available work commonly focuse on one of the observed areas only. This work is aimed to introduce therapeutical methods of nuclear medicine currently used from theoretical as far as from practical point of view, too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC_final.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svoboda VP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svoboda OP.pdfPosudek oponenta práce892,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svoboda.pdfPrůběh obhajoby práce399,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24980

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.