Title: Význam edukace ve zdravotnictví
Other Titles: The importance of education in health care
Authors: Gallová, Šárka
Advisor: Kott Otto, MUDr. CSc.
Referee: Zikmundová Květuše, MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24986
Keywords: edukace;karcinom prsu;chemoterapie;výživa
Keywords in different language: education;breast cancer;chemotherapy;nutrition
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na význam edukace ve zdravotnictví. Především na význam edukace o výživě u onkologicky nemocných pacientů. Bylo zvoleno konkrétní onemocnění, a to karcinom prsní žlázy. Teoretická část je rozdělena na tři velké kapitoly. Na edukaci z obecného hlediska, edukaci ve zdravotnictví a edukaci pacientů s karcinomem prsní žlázy se zaměřením na výživu. Praktická část je zpracována formou rozhovorů s deseti respondenty s diagnózou karcinomu prsní žlázy. Naším záměrem bylo zjistit míru informovanosti o jejich onemocnění, kdo jim informace poskytl a zda byli informováni o výživě vzhledem ke své diagnóze.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the importance of education in health care, primarily on the importance of education about nutrition of oncology patients. It was chosen specific disease, breast cancer. The teoretical part is divided into three big chapters. The firs one is about education in general, the second one is about education in health care and the last one is about education of onkology patients with breast cancer focusing on nutrition. The practical part is in the form of interviews with ten respondents with breast cancer. Our intention was to determine the level of awareness about their disease, who gave them the informations and if they informated about nutrition due to their diagnosis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarske prace.pdfPlný text práce913,44 kBAdobe PDFView/Open
Gallova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Gallova OP.pdfPosudek oponenta práce863,71 kBAdobe PDFView/Open
Gallova.pdfPrůběh obhajoby práce374 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.