Title: Podpora soběstačnosti u klientů s roztroušenou sklerózou
Other Titles: Self-Care Support for Clients with Multiple Sclerosis
Authors: Eretová, Štěpánka
Advisor: Melicharová, Iva
Referee: Šrytrová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2501
Keywords: roztroušená skleróza;ergoterapie;všední denní činnosti;léčebná výchova k soběstačnosti;kompenzační pomůcky
Keywords in different language: multiple sclerosis;occupational therapy;activities of daily living;therapeutic self-care education;assistive aids
Abstract: Bakalářská práce ? Podpora soběstačnosti u klientů s roztroušenou sklerózou? seznamuje se základními poznatky o roztroušené skleróze a možnostech ergoterapie u klientů s RS. Teoretická část obsahuje historii, etiologii, průběh, klinický obraz, vyšetření a typy průběhu nemoci. V samostatné kapitole pojednává o ergoterapii, ergoterapeutickém vyšetření, léčebné výchově k soběstačnosti a možnostech kompenzačních pomůcek u klientů s RS. Praktická část obsahuje čtyři případové studie, které se zaměřují na podporu soběstačnosti klientů. Studie poukazují na problémové oblasti klientů a jejich ovlivnění především s využitím ergoterapie.
Abstract in different language: The Bachelor?s thesis ?Self-Care Support for Clients with Multiple Sclerosis? is dealing with the basic knowledge on multiple sclerosis and possibilities of occupational therapy for clients with multiple sclerosis. The theoretical part contains the history, etiology, course, clinical picture, examination and types of the course of the disease. In a separate chapter it deals with the occupational therapy, ergotherapeutic examination, therapeutic self-care education and possibilities of assistive aids for clients with multiple sclerosis. The practical part contains four case studies which are focused on the support of clients? self-care. The studies point out the clients? problem areas and their influence by means of the occupational therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podpora sobestacnosti u klientu s RS, Eretova, ERG.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Eretova - posudek vedouciho prace .zipPosudek vedoucího práce1,98 MBZIPView/Open
Eretova - oponensky posudek.jpgPosudek oponenta práce844,33 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce774,2 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.