Název: Podpora soběstačnosti u klientů s roztroušenou sklerózou
Další názvy: Self-Care Support for Clients with Multiple Sclerosis
Autoři: Eretová, Štěpánka
Vedoucí práce/školitel: Melicharová, Iva
Oponent: Šrytrová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2501
Klíčová slova: roztroušená skleróza;ergoterapie;všední denní činnosti;léčebná výchova k soběstačnosti;kompenzační pomůcky
Klíčová slova v dalším jazyce: multiple sclerosis;occupational therapy;activities of daily living;therapeutic self-care education;assistive aids
Abstrakt: Bakalářská práce ? Podpora soběstačnosti u klientů s roztroušenou sklerózou? seznamuje se základními poznatky o roztroušené skleróze a možnostech ergoterapie u klientů s RS. Teoretická část obsahuje historii, etiologii, průběh, klinický obraz, vyšetření a typy průběhu nemoci. V samostatné kapitole pojednává o ergoterapii, ergoterapeutickém vyšetření, léčebné výchově k soběstačnosti a možnostech kompenzačních pomůcek u klientů s RS. Praktická část obsahuje čtyři případové studie, které se zaměřují na podporu soběstačnosti klientů. Studie poukazují na problémové oblasti klientů a jejich ovlivnění především s využitím ergoterapie.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor?s thesis ?Self-Care Support for Clients with Multiple Sclerosis? is dealing with the basic knowledge on multiple sclerosis and possibilities of occupational therapy for clients with multiple sclerosis. The theoretical part contains the history, etiology, course, clinical picture, examination and types of the course of the disease. In a separate chapter it deals with the occupational therapy, ergotherapeutic examination, therapeutic self-care education and possibilities of assistive aids for clients with multiple sclerosis. The practical part contains four case studies which are focused on the support of clients? self-care. The studies point out the clients? problem areas and their influence by means of the occupational therapy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Podpora sobestacnosti u klientu s RS, Eretova, ERG.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eretova - posudek vedouciho prace .zipPosudek vedoucího práce1,98 MBZIPZobrazit/otevřít
Eretova - oponensky posudek.jpgPosudek oponenta práce844,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce774,2 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2501

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.