Název: Význam pracovní rehabilitace v zaměstnávání klientů s dětskou mozkovou obrnou.
Další názvy: The significance of occupational rehabilitation for clients with cerebral palsy.
Autoři: Hanusová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Nová, Štěpánka
Oponent: Melicharová, Iva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2502
Klíčová slova: Pracovní rehabilitace;klienti s DMO;zaměstnávání osob s DMO
Klíčová slova v dalším jazyce: work rehabilitation;cerebral palsy;child cerebral palsy;cerebral palsy clients;employing people with cerebral palsy
Abstrakt: Bakalářská práce je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je zaměřena na pracovní rehabilitaci, předpracovní hodnocení, význam práce, projekty a v neposlední řadě také na dětskou mozkovou obrnu a to zejména na její příčiny vzniku této obrny, formy a problémové oblasti u těchto klientů. V praktické části práce je úkolem zjistit jaký význam má pracovní rehabilitace v zaměstnávání u klientů s dětskou mozkovou obrnou a to pomocí dotazníkového řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is divided into two parts ? theoretical and practical. Theoretical part deals with work rehabilitation, preliminary evaluation, meaning of the work itself, projects and also includes information about child cerebral palsy ? definition, various forms and possible causes of this disease and other issues experienced by clients with child cerebral palsy. The main task of the practical part of this thesis is to find out - with a use of a questionnaire solution - what is the meaning of work rehabilitation in employing of clients with child cerebral palsy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace - Hanusova.pdfPlný text práce897,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanusova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,05 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hanusova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,79 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce869,55 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2502

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.