Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanoušková Kristina, PhDr.
dc.contributor.authorŠpirková, Klára
dc.contributor.refereeHendrych Lorenzová Eva, Mgr.
dc.date.accepted2016-6-13
dc.date.accessioned2017-02-21T10:47:20Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:47:20Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier66477
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25026
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá péčí o ženu v šestinedělí z pohledu terénní porodní asistentky a skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje historii šestinedělí, zabývá se tématem jak se stát soukromou porodní asistentkou a jaké jsou její kompetence. Poté popisuje problematiku šestinedělí, involuční změny, patologické šestinedělí, psychické změny u ženy, kojení a péčí o ženu i novorozence v tomto období. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem, který obsahuje dva rozhovory. Prvním respondentem je soukromá porodní asistentka, která se stará i o ženy v šestinedělí a druhým respondentem je žena v období šestinedělí, která využila péči soukromé porodní asistentky. Na základě získaných informací z jednotlivých rozhovorů jsou stanoveny výsledky odpovídající cílů bakalářské práce.cs
dc.format50 s., 6 s. (14814 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectšestinedělícs
dc.subjectporodní asistencecs
dc.subjectsoukromá porodní asistentkacs
dc.subjectkomunitní péčecs
dc.subjectdomácí péče v šestinedělícs
dc.titlePéče o ženu v šestinedělí z pohledu porodní terénní asistentkycs
dc.title.alternativeThe Care for A Woman in The Puerperium from The Perspective of A Terrain Midwifeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programPorodní asistencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the care of a woman in confinement from point of view of field midwife and consists of theoretical and practical parts. The theoretical part describes the history of confinement, deals with the topic of how to become a private midwife and what are her competencies. After that there are described the problems as confinement, involutional changes, pathological confinement, psychological changes in woman, breastfeeding and care for the woman and newborn infants during this period. The practical part includes qualitative research, which includes two interviews. The first respondent is a private midwife, who takes care of women in the postpartum period and the second respondent is a woman in the postpartum period, which used care of private midwife. Based on information gathered from individual interviews there are determined the results corresponding the aim of this thesis.en
dc.subject.translatedconfinementen
dc.subject.translatedmidwifeen
dc.subject.translatedprivate midwifeen
dc.subject.translatedcommunity careen
dc.subject.translatedhomecare in confinementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU, FZS, PAS, Bakalarska prace, Spirkova Klara 2016.pdfPlný text práce924,39 kBAdobe PDFView/Open
Spirkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Spirkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce945,42 kBAdobe PDFView/Open
Spirkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce464,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.