Title: Péče o ženu v šestinedělí z pohledu porodní terénní asistentky
Other Titles: The Care for A Woman in The Puerperium from The Perspective of A Terrain Midwife
Authors: Špirková, Klára
Advisor: Janoušková Kristina, PhDr.
Referee: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25026
Keywords: šestinedělí;porodní asistence;soukromá porodní asistentka;komunitní péče;domácí péče v šestinedělí
Keywords in different language: confinement;midwife;private midwife;community care;homecare in confinement
Abstract: Bakalářská práce se zabývá péčí o ženu v šestinedělí z pohledu terénní porodní asistentky a skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje historii šestinedělí, zabývá se tématem jak se stát soukromou porodní asistentkou a jaké jsou její kompetence. Poté popisuje problematiku šestinedělí, involuční změny, patologické šestinedělí, psychické změny u ženy, kojení a péčí o ženu i novorozence v tomto období. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem, který obsahuje dva rozhovory. Prvním respondentem je soukromá porodní asistentka, která se stará i o ženy v šestinedělí a druhým respondentem je žena v období šestinedělí, která využila péči soukromé porodní asistentky. Na základě získaných informací z jednotlivých rozhovorů jsou stanoveny výsledky odpovídající cílů bakalářské práce.
Abstract in different language: This thesis deals with the care of a woman in confinement from point of view of field midwife and consists of theoretical and practical parts. The theoretical part describes the history of confinement, deals with the topic of how to become a private midwife and what are her competencies. After that there are described the problems as confinement, involutional changes, pathological confinement, psychological changes in woman, breastfeeding and care for the woman and newborn infants during this period. The practical part includes qualitative research, which includes two interviews. The first respondent is a private midwife, who takes care of women in the postpartum period and the second respondent is a woman in the postpartum period, which used care of private midwife. Based on information gathered from individual interviews there are determined the results corresponding the aim of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU, FZS, PAS, Bakalarska prace, Spirkova Klara 2016.pdfPlný text práce924,39 kBAdobe PDFView/Open
Spirkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Spirkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce945,42 kBAdobe PDFView/Open
Spirkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce464,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.