Title: Spolupráce sestry a rodiny nemocného po cévní mozkové příhodě.
Other Titles: Cooperation nurse and patient´s family after stroke.
Authors: Behenská, Anna
Advisor: Fremrová Vladimíra, Mgr.
Referee: Kroupová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25035
Keywords: cévní mozková příhoda - ošetřovatelská péče - rehabilitace - rodina - spolupráce
Keywords in different language: stroke nursing care rehabilitation family - cooperation
Abstract: Bakalářská práce pojednává o spolupráci sestry a rodiny nemocného po cévní mozkové příhodě. Teoretická část zahrnuje anatomii a fyziologii mozku a jeho krevního zásobení, popisuje druhy cévních mozkových příhod. Zaměřuje se na ošetřovatelskou péči a rehabilitaci pacienta po cévní mozkové příhodě a spolupráci sestry s rodinou. Praktická část se věnuje problematice spolupráce sestry s rodinou při péči o nemocného po cévní mozkové příhodě v průběhu hospitalizace a v domácí péči. Zaobírá se životními změnami a psychickým stavem blízkých pečujících o pacienta doma.
Abstract in different language: Bachelor thesis discusses the collaboration sisters and families ill after a stroke. The theoretical part includes anatomy and physiology of the brain and its blood supply, describes the types of strokes. It focuses on nursing care and rehabilitation of patients after stroke and sisters collaboration with the family. The practical part is dedicated to the collaboration sisters with family in the care of patients after stroke during hospitalization and home care. It deals with life changes and mental condition relatives caring for patients at home.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Behenska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Behenska_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Behenska_obhojoba.pdfPrůběh obhajoby práce486,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.