Title: Problematika analgezie u klientů po implantaci totální endoprotézy
Other Titles: Issues of analgesia at clients after implantation of total arthroplasty
Authors: Boková, Ludmila
Advisor: Tůmová Pavlína, Mgr.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25053
Keywords: analgezie;bolest;edukační materiál;farmakologická léčba;nefarmakologická léčba;totální endoprotéza
Keywords in different language: analgesia;educational material;non-pharmacological treatment;pain;pharmacological treatment;total arthroplasty
Abstract: Tématem bakalářské práce je problematika analgezie u klientů po implantaci totální endoprotézy. Úvodní část shrnuje teoretické poznatky týkající se totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu, jejich implantace a rehabilitační péče. Dále se věnuje bolesti a analgezii po operaci totální endoprotézy. V hlavní části se práce zabývá zmapováním problematiky analgezie u klientů po implantaci totální endoprotézy a zjištěním, zda mají klienti dostatek informací o možnostech tlumení bolesti. Klient, který je informovaný a edukovaný, lépe spolupracuje, je také dobře psychicky připravený na operační výkon a bolest, která je s tímto výkonem spojena. K tomuto účelu může posloužit kvalitně zpracovaný edukační materiál týkající se bolesti.
Abstract in different language: Theme of this Bachelor´s thesis is issue of analgesia after implantation of total arthroplasty. Introduction sums up theoretical knowledge about total arthroplasty of hip or knee joint, their implantation and rehabilitation care. Further deals with pain and analgesia after total arthroplasty. Main part maps out issue of analgesia after implantation of total arthroplasty and finds out if the clinets have enough information about possibilities pain relief. Well informed and educated client, cooperate better and is good mentally prepared on surgery and pain, that comes with this performance. To this purpose can be used well prepared booklet about pain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Bokova Ludmila.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Bokova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Bokova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Bokova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce478,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.