Title: Ošetřovatelská péče o nemocného po invazivních kardiologických výkonech z arteria femoralis
Other Titles: Nursing care of the patient after invasive procedures from femoral artery.
Authors: Krausová, Milena
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25066
Keywords: invazivní kardiologické výkony;femorální přístup;koronární stent;ošetřovatelská péče;edukace
Keywords in different language: invasive cardiolgical procedures;transfemoral approach;coronary stent;nursing care;education
Abstract: Tématem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o nemocného po invazivních kardiologických výkonech z arteria femoralis. Teoretická část je zaměřena na srdeční choroby, jejich rozdělení, rizikové faktory a možnosti léčby. V praktické části jsou zpracovány dvě kazuistiky zaměřeny na ošetřovatelskou péči po jednotlivých kardiologických výkonech, konkrétně po perkutánní koronární intervenci s následnou implantací stentu a po měření frakční průtokové rezervy
Abstract in different language: Topic of bachelor thesis is nursing care of the patient after cardiological procedures using approach through femoral artery. Theoretical part is focused on anatomical conditions of cardiac arteries, heart diseases, thein categorization, risk factors and treatment options. The practical part histories of nursing care about two patient after cardiological procedures, specifically after percutaneous coronary intervention with stent implantation and fractional flow reserve measurement
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krausova_Milena.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Krausova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Krausova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
KrausovaMilena_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce486,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.