Title: Využití myorelaxačního účinku fyzikální terapie v léčbě konkrétního onemocnění
Other Titles: Use relaxing effect of physical therapy in the treatment of a particular disease
Authors: Řehoř, Jan
Advisor: Wittner Michal, RNDr. MUDr. Ph.D.
Referee: Pitr Karel, MUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25096
Keywords: myorelaxační účinek;fyzikální terapie;dotazník;rehabilitace;respondent
Keywords in different language: myorelaxant effect;physical therapy;questionnaire;rehabilitation;respondent
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje problematice využití myorelaxačního účinku v léčbě vertebroalgického syndromu cervikální páteře a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena především na druhy myorelaxačních účinků, myorelaxační procedury a rozdělení fyzikální terapie podle druhu energie. Zabývá se vertebroalgickým syndromem, svalovými poruchami funkce pohybového systému a bolestmi krční páteře. V praktické části jsou uvedeny cíle práce, hypotézy a metodika výzkumu. Hypotézy jsou ověřovány pomocí dotazníkového šetření, prostřednictvím kterého byly zkoumány myorelaxační účinky fyzikální terapie u pacientů, kteří trpí VAS-Cp.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is dealing with an issue of using muscle relaxant effect in the treatment of vertebrogenous algic syndrom of cervical spine and it is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis is aimed primarily on the kinds of muscle relaxant effects, muscle relaxant procedures and the division of physical therapy according to the kind of energy. It is dealing with vertebrogenous algic syndrome, muscle disorders, the functions of musculoskeletal system and the cervical spine pain. In the practical part of the thesis the aim of the work, hypotheses and methodology of research are stated. The hypotheses are being verified with questionnaires, through which there were examined muscle relaxant effects of physical therapy by tha patients, who suffer from VAS-Cp.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Rehor Jan.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
Rehor -oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce124,85 kBAdobe PDFView/Open
Rehor - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce545,94 kBAdobe PDFView/Open
Rehor.pdfPrůběh obhajoby práce501,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.