Title: Využití Slump testu v diagnostice kořenových syndromů
Other Titles: Slump test in assessment of radicular syndromes
Authors: Červenka, Vít
Advisor: Valešová Monika, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25110
Keywords: fyzioterapie;slump test;kořenový syndrom
Keywords in different language: physiotherapy;slump test;radicular syndrome
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou kořenových syndromů a jejich vyšetřování pomocí Slump testu. V obecné části je probrána anatomická a biomechanická charakteristika páteře. Dále zde popisuji jednotlivé kořenové syndromy, jejich klinické příznaky, etiologii, vyšetření a diferenciální diagnostiku. Speciální část práce je věnována statistickému šetření, kde sledujeme schopnost vyšetřování napínacími manévry a Slump testem, a to jak u pacientů s diagnózou kořenového syndromu, tak u pacientů bez kořenového dráždění. Výsledky mého výzkumu poukázaly na větší efektivitu Slump testu při vyšetřování kořenové bolesti ve srovnání s použitím ostatních napínacích manévrů. Senzitivita a specificita Slump testu ve srovnání s ostatními napínacími manévry vyšla shodně.
Abstract in different language: This work focuses on the radicular syndromes and their detection using Slump test. The general part covers anatomical and biomechanical characteristics of the spine. Another part is dedicated to description of the individual radicular syndromes, their clinical symptoms, etiology, differential diagnosis and testing. The special part is devoted to statistical surveys, which monitor the ability of an investigation stretching maneuvers and test Slump, applied on both patients diagnosed with radicular syndrome, and patients without radicular irritation. The results of my research, pointed to greater efficiency of Slump testing in the radicular pain investigation compared to use of other stretching maneuvers. Sensitivity and specificity Slump test in comparison with the other stretching maneuvers appeared identically.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BcP Cervenka Slump test.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Cervenka - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce138,59 kBAdobe PDFView/Open
Cervenka - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce139,82 kBAdobe PDFView/Open
Cervenka.pdfPrůběh obhajoby práce70,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.