Title: Rehabilitace při onemocnění Charcot-marie-Tooth
Other Titles: Rehabilitation of disease Charcot-Marie-Tooth
Authors: Samek, Jiří
Advisor: Wanka Pavel, Mgr.
Referee: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25131
Keywords: charcot-marie-tooth;neuropatie;atrofie
Keywords in different language: charcot-marie-tooth disease;neuropathy;atrophy
Abstract: Tématem této práce je onemocnění Charco-Marie-Tooth a jeho rehabilitace. Práce je rozdělena do dvou částí, přičemž v teoretické části je popsané samotné onemocnění, jeho formy, klinický obraz, diagnostické metody a léčebné postupy. Praktická část zahrnuje 4 kazuistiky vybraných pacientek s přepisem rozhovoru na témata týkající se kvality nabízené rehabilitační péče. Následně se zde zabývám výsledky, které potvrdily, nebo vyvrátily mé hypotézy.
Abstract in different language: The topic of this bachelor´s thesis is Charcot-Marie-Tooth disease and its treatment. The paper is divided in two parts: Theoretical part describes the disease itself, its forms, clinical picture, diagnostic methods, and medical process. Practical part consists of 4 case reports (of chosen patients) with interview transcriptions on topics concerning quality of rehabilitative care, followed by confirmation or refutation of my hypothesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rehabilitace pr_i onemocne_ni_ Charcot-Marie-Tooth.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
Samek - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce155,94 kBAdobe PDFView/Open
Samek - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce970,22 kBAdobe PDFView/Open
Samek.pdfPrůběh obhajoby práce66,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.