Title: Sledování pohybových stereotypů u rekreačně posilujících sportovců
Other Titles: Recreational athleticism, strengthening exercises and movement patterns
Authors: Vlasák, Jan
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Poková Petra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25138
Keywords: pohybový stereotyp;hluboký stabilizační systém páteře;centrace kloubu;svalová dysbalance;série;opakování.
Keywords in different language: stereotypes of movements;stabilization system of the spine;joint centration;muscles dysbalances;excercise series;excercise repetitions
Abstract: Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje základní informace o pohybu těla, posilování ve fitness, jeho princip, některé z posilovacích metod a zásad a stavbě tréninku. Dále pak zasvěcení do problematiky pohybových/dechových stereotypů a HSSP. V poslední řadě obsahuje také zmínku o strečinku a balančních pomůckách. Praktická část je zaměřena na rozbor sledovaného souboru. Skládá se ze 4 klientů. Sběr dat probíhá formou kazuistiky. Vychází ze sledování pohybových stereotypů, aktivity HSSP a celkové techniky cvičení klientů. Fotodokumentace praktické části je obsažena v přílohách.
Abstract in different language: The theoretical one contains basic informations about body movements, strengthening methodes in fitness and also about training composition. Furthermore explains the respiration and movement patterns in relation with HSSP. It also contains some details about body parts stretching and balance aids. The practical part include an analysis of 4 probands and their case reports. This part is based on observation and corection of movement patterns, HSSP activation and excersice techniques of this particular individuals. A photodocumetation of the practical part is attached in apendix.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ka v PDF.pdfPlný text práce7,41 MBAdobe PDFView/Open
Vlasak - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce128,09 kBAdobe PDFView/Open
Vlasak - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce126,08 kBAdobe PDFView/Open
Vlasak.pdfPrůběh obhajoby práce65,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.