Title: Efekt terapie u stresové inkontinence
Other Titles: The effect of the treatment for stress urinary incontinence
Authors: Váchová, Kateřina
Advisor: Palaščáková Špringrová Ingrid, PhDr. Ph.D.
Referee: Firýtová Rita, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25140
Keywords: dysfunkce pánevního dna;diagnostika močové inkontinence;stresová inkontinence;fyzioterapie stresové inkontinence
Keywords in different language: pelvic floor dysfunction;diagnosis of urinary incontinence;stress incontinence;physiotherapy for stress urinary incontinence
Abstract: Předmětem práce je problematika stresové inkontinence u žen. V teoretické části jsou shrnuty informace o pánevním dnu, močové inkontinenci a její diagnostice. Dalším tématem je inkontinenci stresová, možnosti její léčby a následně diagnostika a možnosti terapie z pohledu fyzioterapeuta. Praktická část zahrnuje sledování tří klientek. Na základě jejich vstupního a výstupního vyšetření je stanoven management terapie a z výsledků vyšetření je vyhodnocena úspěšnost terapie.
Abstract in different language: The subject of the work is the issue of female stress incontinence. In the theoretical part are summarized information about pelvic floor, urinary incontinence, and diagnosis of urinary incontinence. Another issue is stress incontinence, treatment options and subsequently diagnosis and therapy options from the perspective of a physical therapist. The theoretical part includes monitoring of three clients. On the basis of their entrance and final examination is determined management of therapy and the results of the examination is evaluated the success of therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Katerina Vachova.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Vachova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce164,1 kBAdobe PDFView/Open
Vachova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce143,47 kBAdobe PDFView/Open
Vachova.pdfPrůběh obhajoby práce66,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.