Title: Péče o amputační pahýl pacientů s diabetes mellitus z pohledu ergoterapeuta
Other Titles: The care of amputation stump of the patients with diabetes mellistus from the perspective of the occupational therapist
Authors: Žůrková, Alice
Advisor: Valešová, Monika
Referee: Zahradnická, Ilona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2516
Keywords: diabetes mellitus;amputace;komplikace;léčba;soběstačnost;sebeobsluha;protéza;mechanický vozík;ergoterapie
Keywords in different language: diabetes mellitus;amputation;complications;treatment;self-sufficiency;grooming;prosthesis;mechanical wheelchair;occupational therapy
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na osoby s diabetem mellitus po amputaci na dolní končetině. Kapitoly v teoretické části popisují obraz diabetu, rozdělení základních typů, akutní a chronické komplikace, amputace, péči o amputační pahýl a soběstačnost v osobním životě diabetika. Praktická část je složená ze čtyř kazuistik, sleduje průběh terapie a soběstačnost klientů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on people with diabetes mellitus after the amputation the lower extremity. Chapters describe the theoretical picture of diabetes, the distribution of basic types, acute and chronic complications, amputation, amputation stump care and self-sufficiency, personal life with diabetes. The practical part consists of four case studies, follows the course of therapy and self-sufficiency of clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Alice Zurkova.PDFPlný text práce839,87 kBAdobe PDFView/Open
Zurkova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce883,14 kBJPEGThumbnail
View/Open
Zurkova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce2,13 MBZIPView/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce774,83 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.