Title: Konstrukce frézovacího přípravku pro příchytku z konstrukční oceli třídy 11 v sw Catia V5
Other Titles: The construction of the milling preparation for clip from the construction steel in sw Catia V5
Authors: Boř, David
Advisor: Sklenička Josef, Ing.
Referee: Kroft Luboš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25177
Keywords: přípravek;technologie;obrábění;frézování;konstrukce;ocel
Keywords in different language: preparation;technology;manufacturing;milling;construction;steel
Abstract: Bakalářská práce obsahuje stručný popis druhů používaných přípravků. Dále je zaměřena na řešení optimální konstrukce přípravku pro dosažení efektivního frézování zadané součásti. Model přípravku bude vymodelován v softwaru Catia V5
Abstract in different language: Bachelor thesis contains a brief description of the kinds of preparation. Then it is focused on solving optimal construction of the preparation for reach effective milling of the specific part. Pattern of preparation will be modeled in software Catia V5
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_David_Bor.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Bor.PDFPosudek oponenta práce549,83 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Bor.PDFPosudek vedoucího práce242,41 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Bor.PDFPrůběh obhajoby práce206,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.