Title: Aplikace nadstavbových funkcí soustružnického centra na výrobu součásti "hlavní hřídel"
Other Titles: Application of additional functions of turning center for the production of component "main shaft"
Authors: Frnoch, Martin
Advisor: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25179
Keywords: mimoosé soustružení;frézování ozubení;odvalování;technologie obrábění;ozubení;polygon;trigon
Keywords in different language: eccentric turning;milling of gear;machining technology;polygon;trine
Abstract: Tato práce spočívá především v otestování nadstandardních funkcí stroje CTX beta 1250 TC 4A na experimentálních vzorcích a případného určení možnosti využití stroje a jeho nasazení do výroby na předem určené součásti "hlavní hřídel". Dále porovnává dosavadní výrobní postup s dvěma navrženými výrobními postupy. Jeden z postupů je při dosavadním vybavení stroje a druhý při jeho možném teoretickém dovybavení.
Abstract in different language: This thesis is focused mainly on testing special features of CTX beta 1250 TC 4A on experimental samples and possible determination of the possibilities using the machine on a predetermined component which is the "main shaft". This thesis further compares the current manufacturing proces with two designed production processes. One of the processes is with current equipment of the machine and otherone is with theoretical retrofitting of the machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Frnoch_Martin.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Frnoch.PDFPosudek vedoucího práce239,3 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Frnoch.PDFPosudek oponenta práce430,13 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Frnoch.PDFPrůběh obhajoby práce161,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.