Title: Zlepšení kvality interního auditu ve firmě ABC
Other Titles: Improoving quality of internal audit in the ABC company
Authors: Hejlek, Richard
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bícová Kateřina, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25181
Keywords: interní audit;interní auditor;produkt;zákazník;plán auditu;program auditu;katalog otázek;závěr z auditu.
Keywords in different language: internal audit;internal auditor;product;plan of audit;program of audit;catalogue of questions;audit conclusions.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá interním auditem ve společnosti ABC,jeho současným stavem a návrhem nového provádění včetně návrhu na změnu auditního týmu, obsahuje úvod a cíle práce, objasnění pojmu interní audity integrovaného systému řízení, analýzu současného stavu interních auditů a formulaci slabých míst včetně návrhu řešení
Abstract in different language: Bachelor sheet is focused on the internal audit in the ABC company, its current state and suggestion of new procedures, including changes in audit team. It consists of introduction and aims of the sheet, explanation of internal audit of integrated system of management, analysis of current state of internal audits and identification of weaknesses including the solution option.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace R. Hejlek.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Hejlek.PDFPosudek oponenta práce301,42 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Hejlek.PDFPosudek vedoucího práce362,22 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Hejlek.PDFPrůběh obhajoby práce174,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.