Title: Charakter a forma výrobní dokumentace
Other Titles: The Character and Form of Production Documentation
Authors: Svoboda, Tomáš
Advisor: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25186
Keywords: výrobní dokumentace;forma prezentace;obecné požadavky;charakter dokumentace;obsahová stránka
Keywords in different language: production documentation;presentation form;general requirements;documentation character;information content
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na formu prezentace a charakter obsahové stránky výrobních dokumentů ve vztahu k parametrům výroby. Formou průzkumu literárních a reálně používaných praktických zdrojů jsou v práci řešeny a popisovány obecné požadavky na obsahovou stránku dokumentace tak, aby bylo možné si vytvořit co nejucelenější představu o tom, jaké informace, jakou formu a strukturování informací mají jednotlivé výrobní dokumenty.
Abstract in different language: The subject matter of this Bachelor Thesis is the character and form of the production documentation related to production parameters. Using exploration of literary sources and practically used documents this paper reveals and describes general requirements regarding to content of the production documents in order to create the most integrated image of which data, presentation form and information structure production documents can contain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Svoboda - Bakalarska prace - S15B0153K.pdfPlný text práce8,88 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Svoboda.PDFPosudek vedoucího práce406,23 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Svoboda.PDFPosudek oponenta práce501,08 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Svoboda.PDFPrůběh obhajoby práce150,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.