Title: Analýza ruční montáže vzduchového ventilu pomocí metody Basic MOST
Other Titles: Analysis of the manual assembly of the air valve using Basic MOST method
Authors: Čiperová, Jana
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Matějka Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25190
Keywords: metody předem stanovených časů;most
Keywords in different language: methods of predetermined time systems;most
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na metody předem stanovených časů, a to především na metodu MOST. Praktická část se zabývá analýzou montáže vzduchového ventilu a porovnáním časů vypočtených a reálně naměřených. V závěru je zhodnocena možnost použití této metody ve strojním průmyslu.
Abstract in different language: This bachelor work is focused on methods of predetermined time systems, particularly to a MOST method. The practical part deals with analysis assembly air valve and comparing the calculated times and really measured times. In the end is evaluated the possibility of using this method in the engineering industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ciperova BP.pdfPlný text práce24,57 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Ciperova.PDFPosudek vedoucího práce511,69 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Ciperova.PDFPosudek oponenta práce374,82 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Ciperova.PDFPrůběh obhajoby práce166,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.