Title: Posouzení pracoviště montáže na základě ergonomické analýzy
Other Titles: Assessment of assembly department based on ergonomic analysis
Authors: Pipek, Tomáš
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Matějka Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25192
Keywords: ergonomie;ergonomická analýza;owas;chronometráž;chrondata;ergofellow
Keywords in different language: ergonomics;ergonomic analysis;owas;chronometry;chrondata;ergofellow
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vybraného pracoviště montáže ve firmě JTEKT pomocí ergonomické analýzy. Pro hodnocení dané problematiky na pracovišti byla vybrána optimální ergonomická metoda OWAS, která byla navíc vyhodnocena na základě časové studie vytvořené pomocí software Chrondata. Na základě zjištěných poznatků byla navržena nápravná opatření.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with evaluation of the assembly workplaces with ergonomic analyzes in the company JTEKT. For the evaluation of the given issue in the workplace has been selected optimal ergonomic method OWAS, which was also evaluated based on the time studies created using software Chrondata. Based on the findings was proposed corrective measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas_Pipek_BP.pdfPlný text práce8,34 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Pipek.PDFPosudek vedoucího práce500,5 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Pipek.PDFPosudek oponenta práce294,71 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Pipek.PDFPrůběh obhajoby práce135,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.